Bông Tự Tiêu Khi Nhổ Răng Là Gì -1

Bông Tự Tiêu Khi Nhổ Răng Là Gì?

(Bông Tự Tiêu Khi Nhổ Răng Là Gì) Sau khi nhổ răng xong, thông thường bác sĩ sẽ nhét vào vùng vết thương mới nhổ răng một cục bông màu trắng nhỏ và được gọi…